THỜI GIAN BẮT BUỘC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

[THỜI GIAN BẮT BUỘC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ]

  1. Trước ngày 01/11/2018:
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngà31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

  1. Từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020:
  • Nếu doanh nghiệp vẫn sử dụng hóa đơn giấy hoặc tự in (nghị định số 59/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP) thì phải gửi thêm phụ lục Mẫu số 03 (nghị định số 119/2018/NĐ-CP) khi nộp tờ khai thuế GTGT về cơ quan Thuế trong trường hợp cơ quan Thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng HĐĐT có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy, tự in. Cơ quan thuế sẽ xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

 

  1. Từ ngày 01/11/2020: 
  • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang HĐĐT, và bắt buộc sử dụng hoàn toàn HĐĐT(HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định)
  • Cũng từ ngày này Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

 

Bạn có những thắc mắc chưa được giải đáp hãy liên hệ với Đại Lý Thuế Trương Gia ngay hôm nay để được cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp tốt nhất, tuyệt vời nhất !

Hotline: 028.3516.3333 - 0899.179.088 - 0989.222.800 (Đăng Khoa)